Ulaşım

La Casa Rossa, Gökçeada’ya arabalı vapurların yanaştığı Kuzu Limanı’ndan Gökçeada Merkez istikametinde (Toplam 7 km) giderken merkeze 1 km kala yolun sağ tarafında Orkide çıkmazında yer almaktadır.

Açık Adresimiz: Kuzulimanı Mahallesi, Orkide Sokak. No.21, 17760 Gökçeada/Çanakkale

Adaya Ulaşım

Gökçeada’ya ulaşım sadece deniz yoluyla sağlanmaktadır. Çanakkale Kabatepe limanından Gökçeada Kuzulimanı’ na Gestaş tarafından düzenlenen deniz ulaşımında, arabalı feribot kullanılmaktadır. Yaz aylarındaki yoğunluk sebebiyle araç ile gelecek ziyaretçilerin Gestaş resmi sitesinden online bilet almalarını önermekteyiz. Adaya yolculuk 1 saat 15 dakika sürmektedir.

Arabayla Ulaşım

İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lu üze­rin­den Te­kir­dağ, Ke­şan, Ge­li­bo­lu, Ecea­bat is­ti­ka­me­tin­de iler­le­ye­rek Gökçeada feribotunun kalktığı Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’n­a ulaşılıyor.

İz­mir, An­ka­ra, Es­ki­şe­hir, Bur­sa’dan ge­lir­ken Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçerek Trakya tarafına geçmeniz gerekiyor. Bunun için 3 seçeneğiniz bulunuyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NI GEÇMEK İÇİN

* Lapseki – Gelibolu (20 dak)
* Çanakkale – Eceabat – (15 dak)
* Çanakkale – Kilitbahir – (7 dak)

Gestaş’ın Çanakkale Boğazı’nda düzenlediği sefer saatleri için tıkayın : www.gdu.com.tr

Boğaz geçişi için aldığınız bilet ile aynı gün içinde Gökçeada feribotuna ücretsiz binebiliyorsunuz.

Otobüsle Ulaşım

Gök­çea­da’ya se­fer ya­pan iki oto­büs şir­ke­ti bu­lu­nmaktadır. Yaz dö­ne­min­de İs­tan­bul-Gökçeada arasında her­ gün sa­bah ve ge­ce ol­mak üze­re kar­şı­lık­lı iki se­fer ya­pı­lı­yor. Oto­büs­ler kal­kış ve va­rış­la­rı­nı ada­nın için­den ya­pı­yor. Kış dö­ne­min­de otobüsler adaya geçmiyor. İstanbul-Çanakkale otobüslerine binerek Ecea­bat’ta in­meniz ve oradan Kabatepe minübisüne binmeniz gerekiyor.

İz­mir otobüsü ile ge­len­ler Çanakkale yerine Ecea­bat’ta ine­bi­lir ve ora­dan Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­nü­büs­le­re bi­ne­bi­lir.